Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Komórki organizacyjne Urzędu Gminy Marcin Burszczyk 767
Sesje Rady Gminy Marcin Burszczyk 665
Komisje Rady Gminy Marcin Burszczyk 624
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Beata Jordan 610
Wójt Marcin Burszczyk 524
Kierownictwo urzędu Beata Jordan 510
Skład Rady Gminy Marcin Burszczyk 468
Zagospodarowanie przestrzenne Beata Jordan 429
Raport o stanie gminy Beata Jordan 403
Finanse Gminy Marcin Burszczyk 389
Petycje Marcin Burszczyk 377
Wykaz Nieruchomości Marcin Burszczyk 362
Schemat Organizacyjny, Statut, Regulamin organizacyjny Marcin Burszczyk 358
Komisja Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Marcin Burszczyk 304
Rejestry i ewidencje Beata Jordan 297