Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku


Na podstawie art. 21 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym w formie elektronicznej.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku, wydawanych przez Wójta Gminy Marklowice dostępne są na stronach:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?actionMethod=CardList.xhtml%3AcardList.reset&cid=2431234

http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home

Informacja wytworzona przez:
Beata Jordan
email: bip@marklowice.pl tel.:324592825 fax: 324592802
, w dniu:  14‑03‑2023 13:31:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Jordan
email: bip@marklowice.pl tel.:324592825 fax: 324592802
, w dniu:  14‑03‑2023 13:31:11
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2023 13:33:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie