Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024


W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach ogłasza nabór wniosków do udziału  w ww. programie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program adresowany jest do :

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w:

czynnościach samoobsługowych;

prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze Środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie : https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt osobisty w siedzibie OPS w Marklowicach (pok.117)  lub telefoniczny 32 4550684 do dnia 01.09.2023 r. w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Wnioski złożone w późniejszym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Majtyka
email: informatyk@marklowice.pl tel.:324592845
, w dniu:  24‑08‑2023 14:51:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Majtyka
email: informatyk@marklowice.pl tel.:324592845
, w dniu:  24‑08‑2023 14:51:32
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2023 14:54:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie