Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Tel: (32) 459 28 42

1. Podmioty uprawnione:
- pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2. Tryb i termin składania wniosku:
Pracodawca składa do Wójta Gminy Marklowice wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy Marklowice wraz  z wymaganymi załącznikami w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez ucznia egzaminu.

3. Przyznanie dofinansowania. Decyzję o przyznaniu dofinansowania lub odmowie dofinansowania wydaje Wójt Gminy Marklowice.

4. Wysokość kwoty dofinansowania. Zwaloryzowana wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:

- do 9002,23 zł  - w przypadku nauki zawodu i okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, a w przypadku zawodów wskazanych na liście krajowej prognozy zapotrzebowania na pracowników szkolnictwa branżowego – do 11140,00 zł; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
- do 282,96 zł  - za każdy pełny miesiąc kształcenia -w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

5. Źródła finansowania.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Pliki do pobrania

07‑09‑2021 10:55:12
Dokumenty:
Plik doc Oświadczenie_o_zrzeczeniu_się_prawa_do_odwołania_od_wydanej_decyzji_1025487.doc
19‑09‑2022 11:59:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zawiadomienie_1025489.doc
19‑09‑2022 11:59:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz de minimis.pdf
17‑05‑2024 12:56:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
822KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc OŚWIADCZENIE_de_minimis_1247606.doc
17‑05‑2024 12:56:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wniosek2024_2.doc
23‑05‑2024 09:31:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Majtyka
email: informatyk@marklowice.pl tel.:324592845
, w dniu:  07‑09‑2021 10:48:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Jordan
email: bip@marklowice.pl tel.:324592825 fax: 324592802
, w dniu:  07‑09‑2021 10:48:44
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2024 12:56:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie