Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Tel: (32) 459 28 42

1. Podmioty uprawnione:
- pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2. Tryb i termin składania wniosku:
Pracodawca składa do Wójta Gminy Marklowice wniosek  o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy Marklowice wraz  z wymaganymi załącznikami w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez ucznia egzaminu.

3. Przyznanie dofinansowania.
Decyzję o przyznaniu dofinansowania lub odmowie dofinansowania wydaje Wójt Gminy Marklowice.

4. Wysokość kwoty dofinansowania.
Zwaloryzowana wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:
- do 8493,13 zł  - w przypadku nauki zawodu i okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, a w przypadku zawodów wskazanych na liście krajowej prognozy zapotrzebowania na pracowników szkolnictwa branżowego – do 10510,00zł; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
- 266,95 zł  - za każdy pełny miesiąc kształcenia -w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

5. Źródła finansowania.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Pliki do pobrania

07‑09‑2021 10:55:12
Dokumenty:
Plik doc Wniosek2022.doc
19‑09‑2022 11:59:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie_o_zrzeczeniu_się_prawa_do_odwołania_od_wydanej_decyzji_1025487.doc
19‑09‑2022 11:59:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc OŚWIADCZENIE_de_minimis_1025486.doc
19‑09‑2022 11:59:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz_de_minimis_1025485.pdf
19‑09‑2022 11:59:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik ods Formularz_de_minimis_1025484.ods
19‑09‑2022 11:59:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zawiadomienie_1025489.doc
19‑09‑2022 11:59:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Majtyka
email: informatyk@marklowice.pl tel.:324592845
, w dniu:  07‑09‑2021 10:48:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Jordan
email: bip@marklowice.pl tel.:324592825 fax: 324592802
, w dniu:  07‑09‑2021 10:48:44
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2022 12:03:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie