Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Tel: (32) 459 28 42

1. Podmioty uprawnione:
- pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
2. Tryb i termin składania wniosku:
Pracodawca składa do Wójta Gminy Marklowice wniosek  o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy Marklowice wraz  z wymaganymi załącznikami w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez ucznia egzaminu.
3. Przyznanie dofinansowania.
Decyzję o przyznaniu dofinansowania lub odmowie dofinansowania wydaje Wójt Gminy Marklowice.
4. Wysokość kwoty dofinansowania.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:
- do 8081 zł  - w przypadku nauki zawodu i okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
- 254 zł - za każdy pełny miesiąc kształcenia -w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
5. Źródła finansowania.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Pliki do pobrania

07‑09‑2021 10:55:12
Dokumenty:
Plik doc Wniosek2021.doc
07‑09‑2021 10:57:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie_o_zrzeczeniu_się_prawa_do_odwołania_od_wydanej_decyzji.doc
07‑09‑2021 10:57:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OŚWIADCZENIE_de_minimis.pdf rozmiar pliku 451 KB
20‑10‑2021 08:47:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
451KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc OŚWIADCZENIE_de_minimis_908532.doc
21‑10‑2021 07:35:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz_de_minimis.doc wielkość pliku 28,5 KB
20‑10‑2021 08:47:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz_de_minimis.pdf
21‑10‑2021 07:35:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik ods Formularz_de_minimis.ods
07‑09‑2021 10:57:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zawiadomienie.doc
07‑09‑2021 10:57:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Beata Jordan
email: bip@marklowice.pl tel.:324592825 fax: 324592802
, w dniu:  07‑09‑2021 10:48:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Jordan
email: bip@marklowice.pl tel.:324592825 fax: 324592802
, w dniu:  07‑09‑2021 10:48:44
Data ostatniej aktualizacji:
21‑10‑2021 07:41:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie