Język migowy


Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1824).

Na podstawie art. 9 ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Marklowice informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw w tutejszym Urzędzie - mogą korzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, tj.:

  • poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat@marklowice.pl

  • strony internetowej spełniającej standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych (informację o usługach miasta udostępnia się na platformie ePUAP oraz w BIP.)

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w Urzędzie Gminy chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN - zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej lub osobiście w sekretariacie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@marklowice.pl

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Urząd Gminy zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając o tym osobę zainteresowaną.

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Gamza
email: sekretarz@marklowice.pl tel.:324592821
, w dniu:  28‑05‑2024 14:23:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Gamza
email: sekretarz@marklowice.pl tel.:324592821
, w dniu:  28‑05‑2024 14:23:32
Data ostatniej aktualizacji:
28‑05‑2024 14:27:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie